Klubråd

Der vælges et nyt klubråd når de "nye 3. klasser" starter

Indtil der fungere det gamle råd og alle har medbestemmelse på ture og aktiviteter i klubben

Kom gerne med forslag!Klubleder Per

og 

Personalet