5eren

 

 

Velkommen til 5'erens 

Cross klubben & Gokart klubbens 

Officielle hjemmeside! 


Se også 

www.5eren.dk


 

                                                           

 

5'erens åbningstider.

Dagklub: 9-15 år mandag, onsdag og torsdag 15.00-18.00

Tirsdag 14.00-18.00

fredag 14.00-17.00

 

Aftenklub: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Aftenklub. 18.00-21.30

 

Forår, sommer og efterhalvår: Mandag og onsdag BMX aftenklub 9-18 år 18.00-21.00.

Vintersæson.

Knallertbanen/Cross banen;

Onsdag, torsdag og fredag kl. 15.00-22.00

Lørdag kl. 9.00-15.00

Alder 9-24 år.

Kræver særskilt medlemsskab

Gokart klubben i Taastrup

Vinter

Mandag-fredag. eftermiddag til 17.00 og enkelte dage til kl. 18.00

9-18 år.

Gokart sommer

Mandage: 14.00-20.00 (Bane i KBH./Albertslund)

Tirsdage: 14.00-17.00 (Værksted i klubben, Tåstrup)

Onsdag: 14.00-22.00 (Bane i KBH./Albertslund)

Torsdage: 14.00-20.00 (Bane i Albertslund)

Fredage: 14.00-17.00 (Værksted i klubben, Tåstrup)

Kræver særskilt medlemsskab 

I ferier og skolefridage:  Er dagklubben åben 10.00-18.00, fredag til 17.00

Aftenklub normal åbningstider. 

 

Lukkedage

Der er lukket de 3 dage inden påske.

Fredag den 26. maj

Fra og med den 23.12-2016-1.1.-2017.

(Mellem jul og nytår)

 

 

 

Se link. med fripladser, lukkedage m.m.

http://5eren.dk/sites/default/files/uploads/dokumenter/Takster%202015/Takster%20HTK%202015.pdf


Takster for 2017

Pr. mdr. Juli og august er kontingentfri

Dagklub                            613.- kr     

Aftenklub                                 201.- kr.

BMX klub                                201.- kr     

Crossklub/knallertbane             181.- kr.

Gokart klubbe                      279.- kr.


Linkhttp://http://www.5eren.dk/sites/default/files/dokumenter/events/klub_takstbrev_for_2017_kontigent.pdf

 

 

Kære alle forældre, børn og unge.

Der er møde tirsdag den 31.10. fra kl. 17.00

Dvs. Klub for voksne fra kl. 17.00

Og mad og møde senere, så hvis det ikke er muligt fra kl. 17.00,

så kom gerne senere.

 

Personalet og bestyrelsen i 5'eren

 

Fritidsklubben 5’eren

Telefon: 4335 3520  

 

God sommer til alle :-)

 

Sommerferie Ture og aktiviteter Kære alle børn, unge og forældre i Klub 5’eren, Gokartklubben og Crossklubben. (Lommepengeprojekt)

 

Der vil hele sommeren igennem, være masser af spændende ture og aktiviteter, for klubbernes børn og unge. Som udgangspunkt har klub 5’eren åbent hele sommeren igennem, undtaget enkelte endags ture, hvor alle tilbydes at tage med for en symbolsk beløb. Dette skal sikre at alle tilmeldte også kommer og deltager da der skal bestilles transport i form af bus samt købes billetter til forlystelsen. Klub 5’eren har som udgangspunkt åbent, mandag - torsdag i tidsrummet kl. 10.00-18.00 og fredag kl. 10.00-17.00. Aftenklubben har åbent mandag til torsdag i tidsrummet fra kl. 18.00-21.30. Der vil være ugentlige dage med mad over bål, køkken, værksted, PC-rum fra kl. 12.00, samt forskellige aktiviteter fra uge til uge. Klubben har som andre klubber i kommunen IKKE lukket i sommerferien. Vi skal ikke have besked om I kommer eller ej i sommerferien, man er altid velkommen. Husk at komme til de tilmeldte ture, eller som minimum melde afbud. Tilmelding er bindende, dvs. man får ikke sine penge retur hvis man ikke deltager. Gokartklubbens og Crossklubbens medlemmer tilbydes at deltage i Klub 5’erens aktiviteter/ture, på samme vilkår. Dette gælder ligeledes de unge der er ansat i lommepengeprojektet. I skal blot udfylde en aftenklub seddel, som vil give dig et medlemskab i sommerferien, hvor der ikke opkræves betaling. For alle der deltager i klubbens ture er det nødvendigt med en tilmeldingsseddel hvor forældre samtykker ved at underskrive tilmeldingssedlen. Gældende for alle ture, er at du selv skal have madpakke/lommepenge/skiftetøj, andet relevant med ift. turen/aktiviteten  Der er følgende ture i sommerferien.

1. Uge 26. Den 26.6-30.6. Sommerkoloni på Feddet. (Kun dagklub)

2. Uge 26. Her er dag og aftenklubben åbent som normalt fra kl. 10.00-21.30. Her vil der være spontane ture som arrangeres sammen med de der kommer i klubben. Forældre kontaktes hvis klubben tager på tur.

3. Uge 27. Tirsdag den 4.7. Tur til Gokartbanen i Brøndby. Pris 30.- kr. Kl. 18.00-21.00 Alder fra 13 år og op.

4. Uge 27. Torsdag den 6.7. Tur til København. Strøget og Kanalrundfart pris. 20.- kr. kl. 11.00-17.00 (For alle) 5. Uge 28. Torsdag den 13.7. Tur til Sommerland Sjælland. Pris 50.- kr. kl. 10.00-18.00 (For alle)

6. Uge 29. Torsdag den 20.7. Tur til Zoologisk have kl. 11.00-17.00 20.-kr. (For alle)

7. Uge 29. Torsdag den 20.7. Tur til Roskilde havn. Aktivitet: Is og gamle biler. Alder fra 13 år og op. 18.00-21.00

8. Uge 30. Onsdag den 26.7. ATV tur til Crossklubben 15.00-18.00 (For alle)

9. Uge 30. Torsdag den 27.7. Svømmehals dag. kl. 11.00-16.00

10. Uge 30. Torsdag den 27.7. Svømmehals aften, hvis der er tilmelding nok. 17.00- 20.00 Alder fra 13 år og op. 11.Uge 31. Tirsdag den 1.8. Biograftur aften. Pris 30.- kr. kl. 18.00-21.00 Alder 13 år og op.

12.Uge 31. Onsdag den 2.8. ATV tur til Crossklubben. kl. 15.00-18.00 (For alle)

13.Uge 31. Torsdag den 3.8. Tur til Dino’s Legeland. 20,- kr. kl. 11.00-16.00 (Kun dagklub)

14.Uge 32. Onsdag den 9.8. ATV tur til Crossklubben kl. 15.00-18.00 (For alle)

15.Uge 32. Torsdag den 10. 8. Tur til Bakken Pris. 50.- kr. kl. 12.30-20.00 (For alle)

16. Uge 33. Skolestart Jubiie  (For alle) Gratis, kræver ikke tilmelding.

 

--------------------------------------------Ture i sommerferien-------------------------------------- Jeg _____________________ tilmelder mig følgende ture/nr. i sommerferien. For- og efternavn Ture/nr. _____________________________________________________________ Forældre underskrift _______________ /________Beløb der betales ved tilmelding. Kan også betales via Nordea Bank Reg.nr. 2283 konto 8975 727 484 – HUSK Navn og tekst: Sommerferie ture/aktiviteter. Hilsen Personalet i Klub 5’eren, Crossklubben og Gokartklubben 

 

 

Velkommen til alle nye 3. klasses børn i klub 5'eren

 

 

 

Den 1.april starter charlotteskolens 3. klasser i klubben.

Vi glæder os meget til at tage godt imod jeres børn :-)

Vel mødt alle sammen

Der er aktivitetsprogram for dagklub-aftenklub

www.5eren.dk

Her kan du også finde info om kommende UK tur til Berlin med ungdomsklubben.

 

 

Tåstrup Gokart klub

Er nu officielt lagt sammen med klub 5'eren og Cross klubben i Hedeland.

Glæd jer til mange spændende oplevelser sammen med vores nye venner :-)

 

 

Per fejrede 25 års jubilæum

i Klub 5’eren00

TUSIND TAK

Til alle fremmødte.

For jeres deltagelse og de flotte gaver!

 

 

Velkommen til alle nye

 

Der kommer til at være mad 2-3 gange ugentligt og frugt de øvrige dage.

 

Masser af aktiviteter og ture ud af huset. se måneds program på www.5eren.dk

 

  

Vi glæder os enormt meget til jeres børn starter i klub pr. den 1. maj.

Vi har infomøde den 8.3. i tidsrummet 18.00-20.00. Her vil der være diverse informationer, foldere, blanketter ift til kørsel badning m.m. Men for nemheds skyld, så deles det først ud på mødet.

Informationer om åbningstider m.m. kan også hentes på klubben 2 hjemmesider.

 

Klubben kan kontaktes på telefon 43353520

E-mail: 5eren@htk.dk

Hemmesider.

www.5eren.htk.dk

www.5eren.dk

 

 

 

 

  Der køres BMX  hver mandag og onsdag på banen ved Hedehushallen i tidsrummet fra kl.  16.00-19.00

Dette gælder hele april måned, så flytter vi træningen en time frem.

Vel mødt!

BMX team 5'eren

 

 

 

 

 

 

 

OBS OBS OBS!

Ophør af kollektiv ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner.

 

Høje-Taastrup Kommune har hidtil tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i skoler og institutioner.

Indenrigsministeriet har nu slået fast, at der ikke er hjemmel i lovgivningen, når kommuner indgår kollektive ulykkesforsikringer, som dækker børnene, mens de er i daginstitution eller skole. Derfor er landets kommuner blevet bedt om at bringe forsikringsordningerne til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder.

Høje-Taastrup Kommune opsiger sin kollektive ulykkesforsikring pr. 31.12.2011.

Skader opstået inden 1. januar 2012

Skader, der opstår inden forsikringernes ophør, vil kunne anmeldes indtil 8 dage efter ophør og blive behandlet ifølge de gældende forsikringsbetingelser.

 

Skader, der allerede er sket og anmeldt til forsikringsselskabet vil blive færdigbehandlet som hidtil.

 

Den kommunale børnetandpleje

Skade på tænder vil som hidtil blive behandlet gratis i den kommunale tandpleje indtil det fyldte 18. år. Hvis behandling først kan afsluttes derefter, vil den endelige behandling være for barnets/forældrenes egen regning, evt. via egen ulykkesforsikring.

 

Opfordring til familierne

Vi opfordrer alle forældre til at undersøge, om familiens børn allerede er omfattet af familiens ulykkesforsikring eller eventuel kollektiv ulykkesforsikring, tegnet via fagorganisation eller lignende – eller sikre, at de bliver ulykkesforsikret så hurtigt som muligt.

 

Briller er som hovedregel ikke dækket af private forsikringer, men enkelte forsikringsselskaber har mulighed for at udvide de eksisterende dækninger – eller der kan evt. tegnes særskilt forsikring ved køb af briller. Vi opfordrer forældrene til selv at undersøge mulighederne hos de respektive forsikringsselskaber.

 

Kommunens ansvar

Hvis en skade opstår på en sådan måde, at kommunen retsligt kan drages til ansvar, skal kommunen betale erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Dette ændres ikke ved, at de kollektive ulykkesforsikringer opsiges, men det er forældrene/værgerne, der på det skadelidte barns vegne skal bevise, at kommunen har et ansvar for at en givet skade er opstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at konstatere, at der er sket en skade.

Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevarestyrelsen
Læs Fødevarestyrelsens smiley-rapport
Takster
Klubber

2017

Dagklubplads: 613,00

Aftenklubplads: 201,00

Fritidsklub,

morgenåbning: 265,00

Taastrup Go-kart

Klub: 279,00

Sengeløse junior

Klub: 294,00

Sengeløse Ungdoms

Klub: 196,00

Knallertbanen: 181,00